Kinderen

Nederland het beloofde land

Nederlanders staan bekend om hun negatieve houding. Er wordt van Nederlanders gezegd dat ze gierig zijn en veel klagen. Toch blijkt uit onderzoek dat Nederlanders gemiddeld genomen één van de gelukkigste volken op de wereld zijn. Zij scoren hun levensvreugde gemiddeld een ruime 8! Nederland heeft een goed werkende economie. Nederlanders zijn over het algemeen goed ontwikkeld en hebben bijna allemaal een opleiding genoten. Natuurlijk heeft het zoals elk land zijn problemen zoals een stagnerende woningmarkt en uit te pan rijzende kosten die niet worden vergoed. Toch is Nederland voor veel wereld bewoners het beloofde land. Het land dat kansen biedt, dat vrij is en dat al hun problemen kan oplossen. Nederlanders openen hun armen en huis al jarenlang voor hun medemens die het minder heeft. Adoptie en gastouderschap zijn welbekende termen in de Nederlandse maatschappij. Toch is er nog veel onbekend rondom deze termen. In deze blog leggen wij het verschil tussen gastouderschap en adoptie duidelijk uit.

Wat is gastouderschap?

Gastouder ben je wanneer je tijdelijk de zorg over een kind op je neemt. Wanneer de ouders van het kind weer in staat worden geacht goed te kunnen zorgen voor het kind zal het kind terug gaan naar zijn echte ouders. Je kunt als gastouder dan weer gastouder worden van een ander kind waarvan de thuissituatie het niet mogelijk maakt thuis te wonen. Een voorbeeld van een gastouder gezin is het gezin van de hoofdrolspeler van de bekende Disney Films Free Willy.

Wat is adoptie?

Men spreekt van adoptie wanneer een ouder of gezin de zorg van een kind voorgoed op zich neemt. Iemand geeft zijn of haar kind op ter adoptie wanneer het kind niet gewenst is of wanneer zijn of haar situatie het niet mogelijk maakt de juiste zorg te bieden aan het kind. Adoptie kinderen komen vaak vanuit derdewereld landen maar ook binnenlands adopteren is een veel voorkomende situatie.